WPH2001_logo


XV Sympozjum
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY HYDROGEOLOGII

POZNAŃ - ŻERKÓW 14 - 16.09.2011 r.
Baza publikacji naukowych WPH

      Organizatorzy XV Sympozjum WPH przygotowali i zademonstrowali bazę danych zawierającą ponad 1100 artykułów naukowych z poprzednich 14 sympozjów, począwszy od 1980 r. Dostęp do artykułów w bazie jest możliwy z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. Baza nie tylko gromadzi artykuły w postaci plików PDF, ale daje również możliwość przeszukiwania ich treści poprzez kwerendę za pomocą słów kluczowych.


logo UAM